header image
Nieuws

Beste bezoeker van CADToppers.nl, zonder vragen en antwoorden kunnen wij niet bestaan, schroom dus niet en stel je vraag!

Topic: Tekststyle --> Progje gezocht!  (gelezen 1609 keer)

Re: Tekststyle --> Progje gezocht!
« Reactie #15 Gepost op: 3 januari 2018, 15:00:02 »
Zoals Richard al aangaf waren ondanks de aanpassingen de oude textstyles niet te purgen. Alleen met wat extreme maatregelen, zoals het verwijderen van Dictionaries en copy-paste naar een lege tekening was dit voor elkaar te krijgen, maar dit geeft weer een risico dat je teveel onderhuids verwijderd wat mogelijk door andere applicaties gebruikt wordt.

Voor degene die geïnteresseerd is in de aangepaste code, zie hieronder. De dimension styles worden hiermee ook allemaal aangepast naar de opgegeven textstyle.

(defun c:Test (/ T_NewTextStyle T_Doc T_Style T_Dim)
   (if
      (and
         (/= (setq T_NewTextStyle (getstring "\nNieuwe tekststijl: ")) "")
         (tblsearch "STYLE" T_NewTextStyle)
      )
      (progn
         (setq T_Doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
         (vla-StartUndoMark T_Doc)
         (vlax-for T_Layout (vla-get-Layouts T_Doc)
            (ChangeTextStyle (vla-get-Block T_Layout) T_NewTextStyle)
         )
         (vlax-for T_Block (vla-get-Blocks T_Doc)
            (ChangeTextStyle T_Block T_NewTextStyle)
         )         
         (setq T_Style (tblobjname "STYLE" T_NewTextStyle))         
         (while (setq T_Dim (tblnext "DIMSTYLE" (not T_Dim)))
            (setq T_List (entget (tblobjname "DIMSTYLE" (cdr (assoc 2 T_Dim)))))
            (entmod (subst (cons 340 T_Style) (assoc 340 T_List) T_List))
         )
         (setvar "DIMTXSTY" T_NewTextStyle)
         (vla-EndUndoMark T_Doc)
         (vla-Regen T_Doc acAllViewports)
         (vlax-release-object T_Doc)
      )
      (princ "\n ** Tekststijl bestaat niet!")
   )
   (princ)
)

(defun ChangeTextStyle (CTS_Collection CTS_TextStyle)
   (vlax-for CTS_Object CTS_Collection
      (if
         (vlax-property-available-p CTS_Object 'StyleName)
         (vla-put-StyleName CTS_Object CTS_TextStyle)
      )
   )
)
Re: Tekststyle --> Progje gezocht!
« Reactie #16 Gepost op: 3 januari 2018, 17:09:12 »
Jammer dat een deel van de conversatie niet te volgen is.
Hieronder mijn voorstel.
De code houdt geen rekening met allerlei overrides en mtext formatting.
; Auteur:       Roy Klein Gebbinck (www.b-k-g.nl)
; Gemaakt voor: https://www.cadtoppers.com/index.php?topic=536.15

(vl-load-com)

; (ChangeTextStyle_Other "NewStyle1")
(defun ChangeTextStyle_Other (stl)
  (if (tblobjname "style" stl)
    (vlax-for blk (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
      (if
        (and
          (= :vlax-false (vla-get-isxref blk))                     ; Skip xrefs.
          (not (wcmatch (strcase (vla-get-name blk)) "`*D*,`*T*")) ; Skip anonymous dimension and table blocks.
        )
        (vlax-for obj blk
          (cond
            (
              (vl-position
                (vla-get-objectname obj) ; Objectname check is required. The stylename property is not always a text style.
                '("AcDbAttributeDefinition" "AcDbMText" "AcDbText")
              )
              (vla-put-stylename obj stl)
            )
            (
              (and
                (vlax-property-available-p obj 'hasattributes)
                (= :vlax-true (vla-get-hasattributes obj))
              )
              (foreach att (vlax-invoke obj 'getattributes) ; Handle "AcDbAttribute" objects.
                (vla-put-stylename att stl)
              )
            )
          )
        )
      )
    )
  )
)

; (ChangeTextStyle_DimensionStyles "NewStyle1")
(defun ChangeTextStyle_DimensionStyles (stl / stlEnm dimElst)
  (if (setq stlEnm (tblobjname "style" stl))
    (progn
      (vlax-for dim (vla-get-dimstyles (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
        (if (assoc 340 (setq dimElst (entget (vlax-vla-object->ename dim))))
          (entmod (subst (cons 340 stlEnm) (assoc 340 dimElst) dimElst))
        )
      )
      (setvar 'dimtxsty stl) ; Avoid override.
    )
  )
)

; (ChangeTextStyle_TableStyles "NewStyle1")
(defun ChangeTextStyle_TableStyles (stl / enm elst)
  (if (tblobjname "style" stl)
    (foreach sub (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_TABLESTYLE")
      (if (= 350 (car sub))
        (entmod
          (mapcar
            (function (lambda (sub) (if (= 7 (car sub)) (cons 7 stl) sub)))
            (entget (cdr sub))
          )
        )
      )
    )
  )
)

(defun c:ChangeTextStyle ( / doc stl)
  (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-endundomark doc)
  (vla-startundomark doc)
  (if
    (and
      (setq stl (getstring T "\nEnter new text style: "))
      (or
        (tblobjname "style" stl)
        (prompt "\nError: text style does not exist ")
      )
    )
    (progn
      (ChangeTextStyle_DimensionStyles stl)
      (ChangeTextStyle_TableStyles stl)
      (ChangeTextStyle_Other stl)
      (vla-regen doc acallviewports)
    )
  )
  (vla-endundomark doc)
  (princ)
)
Re: Tekststyle --> Progje gezocht!
« Reactie #17 Gepost op: 4 januari 2018, 11:14:51 »
Jammer dat een deel van de conversatie niet te volgen is.
Hoi roy_043,
De conversatie ging alleen over het vertrouwelijke gebruiken van de verstuurde tekening, de gevonden problemen en oplossingen etc. zijn in verkorte vorm gemeld op de site, inclusief de aangepaste LISP


Dank voor je bijdrage.
Even checken voor de zekerheid, moet ik hiervan een LISP file maken, of moet ik er iets anders mee doen?
(Want als LISP krijg ik hem niet aan de praat  :-[ :-[ :-[ )
Re: Tekststyle --> Progje gezocht!
« Reactie #18 Gepost op: 4 januari 2018, 11:28:17 »
Het comando is 'ChangeTextStyle'.
Als het niet werkt geef dan meer info over eventuele foutmeldingen.
Re: Tekststyle --> Progje gezocht!
« Reactie #19 Gepost op: 4 januari 2018, 11:32:19 »
roy_043,

 CADTN

Het werkt prima, alle text stylen zijn nu uit de tekening.
Re: Tekststyle --> Progje gezocht!
« Reactie #20 Gepost op: 15 april 2018, 19:50:00 »
Heb er ooit een vba routine voor gemaakt, kan het probleem wat je overhoud met mtexten te maken hebben,
Als je die selecteerd en veranderd van style, gebeurd er eigenlijk niets, omdat je in 1 mtext meerdere stylen kan hebben.
Kunst is elk karakter te pakken en dan de style aan te passen.